Selstadvinduet

IT, oppgraderinger og Supertre fra Sibir

 

Å drive en familiebedrift innebærer mange timer på jobb for eierne. Det være seg kveldstid, og i helgene. Arne, jobbet mange år etter at han skulle gått av som pensjonist. Mye egeninnsats har ført til at bedriften har gått med overskudd.

 

Ny daglig leder i 2002

Ærekjær, innsatsvillig og lidenskap for vindusfaget er ord, som er dekkende for Arne. Det samme gjelder for sønnen Tord Norin Selstad. Tord overtok som daglig leder i 2002. Da var han 36 år gammel - like gammel som Arne var når han overtok i sin tid. Tord er utdannet teknisk tegner, og har med sin bakgrunn tegnet snitt-tegninger av profiler, og - før IT ble innført - tegnet vinduer i ulike fasonger.

 

52-rams vinduer med postKoblet vindu

Noen av snitt-tegningene, som Tord har tegnet

 

Organisering av gradvis generasjonsskifte skjer over en periode med omlegging av arbeidsoppgaver og behov for IT-kompetanse. I 2005 var nytt IT-basert program for ordre og produktstyring oppe og gikk.

 

Flere prosjekter på gang

Nytt flisfyringsanlegg planlegges og investeres. Dette slik at bedriften har en kontinuerlig varmekilde gjennom hele året. Anlegget vil også ha varmekapasitet til å møte det etterfølgende behovet i forbindelse med utvidelse av lakk-/malingsanlegg.

 

Vi har stadig måttet bygge ut. I 2006 startet utbygging av materialbygg og lagerbygg i forlengelse med industribygget. Nytt ventilasjons- og lakkanlegg ble ferdigstilt i 2010. Leveringer til Ranahytta - vår største kunde - skulle fra 2007 være ferdigbehandlet. På denne tiden benyttet vi oljebasert toppstrøk, og lang behandlingstid:

 

Impregnering i bad: 3-4 døgn døgn tørketid

Oljebasert/polyuretangrunning: 1 døgn tørketid

Oljebasert maling, toppstrøk: ferdig herdet etter 3 døgn

 

For å kunne starte montering av karmer/rammer, var det mye som ble malt på kveldstid. Dette slik at arbeidsflyten skulle være mest mulig effektiv.

 

Material og lagerbygg under arbeid

Material og lagerbygg under arbeid, 2006.

 

Nytt lagerbygg

1 etasje blir benyttet som lagerbygg

 

Vedlikehold av materialbygg, 2018

Vedlikehold, materialbygget får et malingsstøk i 2018

 

Ny dobbelttapper

Vår maskinpark består av solide maskiner. Noen er fremdeles i bruk, etter å ha blitt fraktet fra gammelverkstedet.

Dobbeltapperen trengtes å byttes ut. Dette pga at det var vanskelig å få kjøpt deler til den. I 2018 kom to italienere på besøk, og monterte/hadde opplæring på ny maskin. Investeringene kom på nærmere to millioner.

 

Ny dobbelttapper

Montering og programvare legges inn i ny dobbettapper

 

Bruk av dobbelttapperen

 

Endring av bedriftsnavn

Daglig leder, Tord
Foto: Malin B. Ulsnæs, Ny Næring AS

Tord i lakkrommet. Foto: Malin B. Ulsnæs, Ny Næring

 

Vi ønsket å gjøre oss mer søkbar på internettet, og ha et navn som beskrev det vi holder på med. I samarbeid med Digitalt Byrå AS kom vi fram til vårt nye navn: Selstadvinduet AS

 

Supertre fra Sibir

Vi har brukt oljebasert impregnering fra 1970-tallet og fram til 2017. Denne impregneringen fikk vi ikke kjøpe lengre pga miljøkrav. Dermed måtte vi finne andre løsninger for lang levetid på materiale. Først forsøkte vi flere typer vannbasert impregnering på furu. Vi hadde ikke gode resultat med vannbasert impregnering. Treverket reiste seg, og impregneringen ble pusset av karmene/rammene. Dette ønsket vi ikke å fortsette med. Løsningen ble kjerneved av Sibirsk Lerk.

 

Kjerneved av Sibirsk Lerk er selvimprenerende, og under gunstige forhold har trevirket nesten ubegrenset levetid.

 

27.09.2017 ble første lass med Sibirsk Lerk kjørt inn i maskinhallen.

 

Sibirsk Lerk har samme hardhetsgrad som eik. Dette gjør at stålet vi benytter slites, og vi må stadig kjøpe nytt/slipe opp utstyr. 

 

Vannbasert toppstrøk

Mot slutten av august i 2019 gikk vi over til å benytte vannbasert toppstrøk. Toppstrøket tørker på et par timer. Kjerneved som er selvimpregnert og vannbasert toppstrøk gjorde at tiden for overflatebehandling ble kortet ned.

 

Korona-epedemi og utfordringer

Daglig leder følger med på nyheter - Korona-epedemi

19.03.2020 Daglig leder følger med på nyhetene - Stortinget legger fram krisepakke

 

Vi fikk merke unntakstilstanden som var i landet. Stans i ordretilgang, og problemer med å motta essensielle varer til produksjonen.

 

For første gang i vår historie har vi måttet permittere ansatte. Vi stengte ned produksjonen i to måneder. Daglig leder holdt kontakt med kunder via e-post, og forsøkte å få kjøpt/mottatt varer, registrere bestillinger til vi kunne starte opp igjen.

 

Konsekvenser av krigen

Sanksjoner mot Russland gjør at vi ikke får kjøpt Sibirsk Lerk.

I ettertid har vi gått over til det beste vi få kjøpe for tiden. Det er furu i fire lameller, hvor de to ytterste lamellene er kjerneved.

 

Veien videre

Vi ønsker å produsere produkter vi selv vil ha!

Vi har kontoller i hvert ledd, og skal videre gjøre vårt beste for å levere kvalitetsprodukter på kort leveringstid.

Vi er et lite firma, som ikke har anledning til å gå med store tap. Vi må ha råd til å fornye oss. Det er tøft i konkurransen med store konsern, men vi vil gjøre vårt beste for å levere til våre trofaste og kvalitetsbevisste kunder.

 

Vi har nylig gjort investeringer i nye maskiner:

  • Ny fres til ca kr 350.000,-.
  • Ny rammepresse til ca kr 450.000,-.

 

Ny fres ble levert til oss mot slutten av oktober i 2022. Rammepressen er under levering - vi regner med mottak i begynnelsen av november 2022.

 

AnsatteFoto: Edmund Ulsnæs, Ny Næring AS

Ansatte. Foto: Edmund Ulsnæs, Ny Næring AS

 

Et vindu er ikke bare et vindu! Ønsker du vindusprodusenter som satser på kvalitet, så vær bevisst på ditt vinduskjøp. Vi er på Facebook og Instagram - følg oss gjerne, og tagg dine bilder av Selstadvindu med #selstadvinduet

 

Vi ønsker å være her i framtiden - bruk oss!