Selstadvinduet

100% kjerneved av Sibirsk lerk

Lerkeslekten består av ca 17 arter med varierende egenskapet.
Vi benytter vindusemner av typen Larix Sibirica fra vekstområdene Ikutsk og Krasnoyarsk i Sibir

 

Utvendig og i falsen benytter vi 100% kjerneved av Sibirsk Lerk

Innvendig benytter vi opp mot 100% kjerneved av Sibirsk Lerk 


Selvimpregnerende

Sibirsk Lerk fra de mest tettvokste områdene inneholder høyere andel fenoliske og flavoniske stoffer som naturlig impregnering enn øvrige sibirske områder, og mer enn europeisk lerk og furu. Den er ferdig impregnert fra naturens side, og naturen har gjort en meget god jobb uten gift som skader miljøet og oss mennesker. Dette gjør også at treverket får en gylden rødfarge når du ser i enden av stokkene.


Holdbarhet

Selv om Sibirsk Lerk kan stå i 100 vis av år ubehandlet, kan den behandles på flere måter, men helt unødvendig for holdbarheten.

Kjerneved av lerk inneholder store mengder harpiks og oljer som forhindrer vanninntregning. Dermed er levevilkårene for mikroorganismer og råterisikoen redusert. Trevirke som utsettes for fuktighet, men som har muligheten for å tørke relativt raskt etterpå, råtner ikke.
Under gunstige forhold har trevirke nesten ubegrenset levetid.

 

Anbefalt bruk

De viktigste anvendelses-områdene for kjerneved av lerk er utendørs uten jordkontakt, som for eksempel:

  • klednings- og fasademateriale
  • terassebord
  • utemøbler
  • lekeapparater uten jordkontakt
  • støyskjermer
  • takspon


Lerkevirke har stor kjerneved-andel. Yteveden har liten holdbarhet,  og kan ikke brukes på samme måten som kjerneveden. Det betyr at materialer som brukes ubehandlet utendørs, bør inneholde 100 % kjerneved.

Vi bruker samme kvalitet i vinduene våre, som andre benytter til å legge på tak.

Sammenligning - kjerneved i lerk og furu                            Publikasjonen "Fokus 11 - Lerk" fra Norsk Treteknisk Institutt

 

Bilde