Selstadvinduet

Kvalitet gjennom 75 år.

 

Innsats og pågangsmot i 75 år

 

Vi er stolte over å ha klart å ha drift i 75 år. Dette i nedgangstider, og tider med svært høy konkurranse.

 

Vi har vært opptatt av å ha korte leveringstider, dette selv med ukurante mål og typer vinduer. Fra å ha produsert koblede vinduer til store panoramavinduer har endringer med glass, impregnering, overflatebehandling og beslag vært store.

 

 

 

Vi var tidlig ute med å få på plass kvaltetssikring i bedriften. I 1995 startet vi prosjekt med KS-system, hvor HMS var integrert som en naturlig del. Kvalitetsmålsettingen var:

 

Selstad Snekkeribedrift A/S skal bli og forbli en kvalitetsbedrift som skal tilfredstille våre kunders krav, behov og forventinger.

Vi skal være en trivelig arbeidsplass for våre medarbeidere, og vi skal dra lasset sammen på veien mot total kvalitet i alle ledd.

Vi skal viderutvikle vår organisasjonsstruktur slik at våre medarbeidere i økende grad får tildelt ansvar og myndighet innen områder hvor delegering vil være formålstjenlig.

Vi skal i alle ledd bestrebe oss på å være bedre enn våre konkurrenter i markedet.

 

 

Vi har klart å skaffe nye kunder via jungeltelegrafen, fornøyde kunder og noe markedsføring. For det meste har vi trukket til oss nye kunder som et resultat av kvalitetsprodukter og videreinfo fra kunder til nye kunder.

 

Ranahytta - som er vår største kunde - fikk vi ved en tilfeldighet, da vi kunne levere koblede vinduer på kort produksjonstid.  Her har det også vært store endringer fra romantiske smårutede vinduer, til lekre panoramavinduer. Vi har vært stolt leverandør av vinduer i over 35 år til disse lekre hyttene.

 

Ranahytta

 

 

 

Del 1 av vår historie starter her