Selstadvinduet

Montering av dør


Følger du denne veiledningen vil du lykkes med montering av din nye Selstaddør.

  • Merk først av nøyaktig hvor døren skal stå i forhold til veggens ytter- eller innerside. Sett et merke eller sett fast en kloss du kan sette døren mot for å være sikker på at det kommer på riktig sted.
  • Plasser underlagsklosser i hjørnene og sørg for at disse er i vater.
  • Sett døren på plass og sjekk at underkarmen er i vater. Bruk trekiler til å sette døren godt fast i de to øverste hjørnene. De to nederste hjørnene spennes litt løsere fast med kilene, for å letteregjøre justeringen av døren.
  • Kontroller at de to øverste hjørnene står riktig i forhold til merket du satte i forhold til veggens inn- eller ytterside. Sjekk nå også at sidekarmen er i lodd.
  • Tilpass to underlagsklosser nøyaktig, og plasser disse ved de to øverste monteringshullene. Sett fast døren med skrue eller spiker.
  • Lag nå nøyaktig tilpassede underklosser også ved de to nederste monteringshullene, og fest døren med spiker eller skruer også her. Gjør eventuelt tilsvarende midt på sidekarmen. Pass på at sidekarmene ikke buer verken inn- eller utover.
  • Kilene i hjørnene kan nå fjernes og brukes om igjen på etterfølgende dørmonteringer. Kilene kan imidlertid også bli stående i døren, og må kappes for å få på plass inn- og utvendig listverk.
  • Isolering i spalten mellom karmen og veggen må gjøres før foringer blir montert. Det er viktig å ta vare på luftlommene i isoleringen og man må derfor unngå å dytte mineralullen for hardt inn i spalten. Dersom man isolerer med isolasjonsskum, er det viktig at man stiver av karmen slik at ikke skummet presser døren ut av sin riktige posisjon. Se for øvring nøye på bruksanvisningen på skumboksen.
  • Til slutt monteres foring, utvendig beslag i nedkant av døren og ut- og innvendig belistning.