Selstadvinduet

Behov for større lokaler

 

Bygging av nytt industribygg

 

Vegvesenet tillot ikke flere utbygg ved hovedveien, og bedriften måtte dermed se etter andre løsninger.

I 1980-81 ble tomt ved elva ca 90 meter fra riksveien utgravd, og nytt industribygg ble tatt i bruk i mai 1982.

 

Selstad Industriutleiebygg AS ble dannet av Meløy kommune, Nordland Utbyggingsselskap og Arne Norin Selstad i 1981.

 

Industribygg 1989

Bildet viser Selstad Industriutleiebygg AS, 600m2. Noen år senere ble bygget utvidet nedover 400 m2.

 

Arne N. Selstad og Frithjof Hamnevoll

 

 

 

Frithjof Hamnevoll (til høyre)

satt i formannskapet,

og han var

representant

fra Meløy kommune.

 

 

Frithjof var til stor

hjelp vedrørende

søknader og arbeidet

med nytt bygg.

 

 

 

 

 

 

Bildeserien nedenfor er fra 31.08.82 - innvielse av nytt industribygg.

 


B. Selstad Snekkeribedrift leide lokalet av Selstad Industriutleiebygg AS i fem år. Arne overtok alle aksjene i 1987, og dannet AS Selstad Snekkeribedrift. 

 

Veien ble tatt av elva

Elva gikk over sine bredder høsten 1988. Det var kommet snø i fjellet - det ble mildvær med regn - og elva steg 2-3 meter på kort tid. Veien raste ut ca 50 meter, og flommen holdt på å ta bedriften.

Tiltak ble iverksatt, og etter ca 14 dager var veien på plass igjen.

 

Elva tok veien i 1988

 

Investeringer

I 1994 ble industribygget utvidet med 400m2. Behov for nytt personalrom, garderobe, lakkrom og lager. 

I 1985-86 ble det gjort store investeringer. Det ble bl.a kjøpt inn moulding, dobbettapper og nye ståloppsett for å kjøre IPA-profiler på vinduer/dører.

I 1995 gikk vi over til å bruke Spilka-beslag på våre glidehengslede vinduer, som førte til investering av CNC-fres og nye stål-oppsett.

 

NITOs distriktspris

I 1987 fikk bedriften Norges Ingeniørorganisjasjon (NITO) pris for søndre Nordland. Bedriften ble karakterisert som en mønsterbedrift av organisasjonen, både hva tekniske og økonomiske aspekt angår.

 

Fagopplæring

Bedriften hadde som mål at alle arbeiderene skulle få fagbrev.

Ansatte fikk tilbud om å ta fagbrev som maskinsnekker. Undervisning med teori ble tatt på kveldstid, slik at produksjonen kunne gå som normalt på dagtid.  Flere tok imot tilbudet, og i løpet av noen år hadde seks ansatte fagbrev. Vi har i ettertid tatt inn lærlinger, fra tømrerlinja i Saltdal, som har bestått fagbrev etter praksis hos oss.

 

Meløy kommunes næringsprisMeløy kommunes Næringspris

AS Selstad Snekkeribedrift overlevde da bunnen falt ut av byggemarkedet i 1988. Ny teknologi og felles innsats ligger bak suksessen for bedriften, som i 1995 ble tildelt Meløy kommune næringspris.

 

NDVK-klarering

I 1997 ble vi typeklarert av Norsk Dør og Vinduskontroll.

 

Behov for større lokale

I 1989 startet planleggingen med å utvide bygget.

 

Fortsettelsen av vår historie følger her >>