Selstadvinduet

Vedlikehold

Jevnlig vedlikehold av vinduer er avgjørende for "et langt liv"


I bystrøk vil støv av forskjellig slag gjøre dører og vindu skitne. I tillegg kan det på grunn av fuktighet oppstå soppvekst. Rengjøring med soppvask er å anbefale før maling, og ren såpevask dersom det er skittent. Alle bevegelige deler skal ha en dråpe olje hvert år. 
  
Etterbehandling av overflatebehandling 

Vindu som ikke er malt fra fabrikk må overflatebehandles i løpet av de første ukene produktet står i ytterveggen. Når et vindu eller en dør er malt enten på byggeplass eller fabrikk må de kontrolleres hvert år. Avflassing eller sprekker i overflatebehandlingen bør utbedres med lett sliping og overmaling på de aktuelle stedene. De nedre delene av vinduet er mest utsatt. På værutsatte steder må produktene etterbehandles etter 3-6 år.

Innvendig dugg på isolerruter i kalde perioder
Innvendig dugg, randsonekondens, på isolerruter har to årsaker; fuktigheten i rommet og temperaturen på glasset.

1: Luftfuktigheten inne bør, i kalde perioder, ikke overstige 30% (Byggdetaljblad E333.103). Utlufting er beste løsning. Nybygg har en tendens til å ha høy byggfuktighet første året. Boliger med balansert ventilasjon har mindre problem. Dersom man ikke har varmeelement under vinduet øker risikoen for dugg betraktelig. Gulvvarme er en dårlig løsning når det gjelder kaldras (trekk) og kondens.

2. Moderne ruter som har gassfylling har en høyere gjennomsnittstemperatur på glassflaten, men kaldere enn luftfylte ruter i nedkant (sammenlignet: ved stillestående luft er det kaldest i dalbunnen). Gassen reduserer bevegelsen mellom glassene (konveksjon), derfor synker kald gass mot bunnen av ruten og blir stående der.
Trelags ruter er langt på vei løsningen på dette problemet. Innvendig kondens og dugg vil svært sjeldent oppstå ved bruk av trelags ruter. I tillegg vil kaldraset, den kalde trekken fra glasset, så godt som forsvinne, og U-verdien vil bli betraktelig bedre.
En annen løsning som brukes på 2-lags ruter er såkaldt "varmkant". Stål/aluminium profilen mellom glassene erstattes med et isolerende material.
Også vind gir sterk nedkjøling av ytterste glass som igjen kan gi konsens.

Kilde: www.glassportalen.no

 

Dugg på utsiden av glass, info her >>