Selstadvinduet

Dugg på utsiden av glass

Under spesielle værforhold, danner det seg dugg (eller frost) på alle kalde overflater

 

Tidligere har dette ikke skjedd på glassflater i oppvarmede bygg. Dette pga at glassene varmes opp av varme, som slippes ut gjennom glasset. Selv vanlige isolerglass slipper ut såpass med varme at det hindrer kondens utvendig.

 

 

 

Nyere glass - god isoleringsevne

Med nyere typer energispareglass vil du kunne oppleve at isoleringsevnen er så god at de ikke slipper ut nok varme til å  hindre at det av og til vil kunne danne seg kondens på overflaten. Dette er ikke en feil ved glasset, men rett og slett et tegn på ekstremt gode glass!

 

Som med andre overflater blir det dugg/frost på isolerruter, som ikke har skjerming mot himmelrommet  - eller hvor det er gjort tiltak for å motvirke det. På samme måte som med kondens-/dugg og isdannelse på overlatene på en bil som ikke står under tak, eller duggdannelse i gresset.

 

Vanlige årsaker til dugg på utsiden er:

  • Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for kondens/dugg
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den ytre ruten. Den får da kaldere overflate, og risikoen for dugg på utsiden øker.
  • Temperaturen i rommet innenfor
  • Avskjerming, dvs at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet

 

Utvendig dugg på glass er ikke bedre eller værre hos de forskjellige produsenene av vinduer og dører. Myndighetene stiller krav til god isolasjonsevne på vinduet og dører til fordel for både klima og sluttbruker

 

Produkter med høy teknisk kvalitet

Utvendig kondens/dugg på isolerglass under slike forhold har å gjøre med produkter med høy teknisk kvalitet. Produkter som:

 

  • har meget god isolasjonsegenskaper
  • reduserer kaldras fra glassets overflate på romsiden, og sikrer god romkomfort
  • reduserer varmetapet og dermed energiforbruk til oppvarming
  • bidrar til et bedre klima, både inne og ute
  • imøtekommer byggforskriftenes krav

 

 

Info hentet fra:

- Pilkington >> 

- Glass og Fasadeforeningen >> 

- NorDan >>