Selstadvinduet

Vedlikehold av dører

Jevnlig vedlikehold av dører er avgjørende for "et langt liv"


I bystrøk vil støv av forskjellig slag gjøre dører og vindu skitne. I tillegg kan det på grunn av fuktighet oppstå soppvekst. Rengjøring med soppvask er å anbefale før maling, og ren såpevask dersom det er skittent. Alle bevegelige deler skal ha en dråpe olje hvert år. 
  
Etterbehandling av overflatebehandling 

Dørene må kontrolleres hvert år. Avflassing eller sprekker i overflatebehandlingen bør utbedres med lett sliping og overmaling på de aktuelle stedene. De nedre delene av døren er mest utsatt. På værutsatte steder må produktene etterbehandles etter 3-6 år.

En dør som ikke er malt fra fabrikk må overflatebehandles i løpet av de første ukene produktet står i ytterveggen.

Innvendig dugg på isolerruter i kalde perioder