Selstadvinduet

50 års garanti mot råte - 5 års produktgaranti

50 års garanti mot råte gjelder for våre vinduer som er levert med Sibirsk Lerk

Garantiens omfang:

 • Vinduets funksjon
 • Materialets stabilitet
 • Holdbarheten på beslag og tettelister
 • Ellers iht. kjøpsloven


Følgende må overholdes for at garantien skal gjelde:

 • Feil og mangler som er synlige ved levering må reklameres i henhold til kjøpsloven.
 • Produkter som leveres ubehandlede må behandles ut- og innvendig snarest etter levering, helst før montering.
 • Utvendig overflatebehandlig må foretas med fargepigmenter beis, helst en dekkende behandling (aldri klar beis).
 • Produktene må kontrolleres ved mottak, samt lagres tørt slikt at de ikke utsettes for fuktighet, støv og skitt.
 • Overflatebehandlingen må kontrolleres årlig og utbedres umiddelbart om nødvendig.
 • Produktene må gis normalt godt vedlikehold.
 • Alle beslag må kontrolleres regelmessig og smøres ved behov.


Garantien dekker ikke:

 • Direkte utskiftningskostnader
 • Skader grunnet brudd på malingsfilm og/ eller brudd på fuktsperre, som følge av evt. ettermonteringer.
 • Produkter med mørk farge, stor varmeabsorpsjonsevne medfører fare for sprekkdannelser i treverk samt bleking av UV lys.
 • Utgifter til evt. stillas, kraner o.l. når erstatningsprodukt ikke kan fremskaffes via normal adkomstvei.
 • Eventuelle etterarbeider slik som snekker-, maler-, pusse- eller dekorasjonsarbeider.
 • Utgifter til egne installasjoner.
 • Overflatebehandling fra fabrikk omfattes ikke av garantien


Reklamasjoner og transportskader:

 • Alle reklamasjoner må skje skriftlig til vår adresse der varen er levert fra. Vårt ordrenr., forbrukers navn, adresse og telefonnr. må oppgis.
 • Garantien gjelder fra fakturadato.
 • Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varene er utsatt for transportskade.
 • Dersom det er skade skal kjøper forlange at skademelding skrives ut før varene utkvitteres.


Informasjon om reklamasjonsbestemmelser vedrørende glass finner dere her >>