Selstadvinduet

Rømningspost

På smale to-ramsvinduer - hvor det er krav til rømning - kan vi montere midtpost med skåte, som løsner posten.

 

Dersom du benytter våre standardmål for 2-rams vinduer, blir utvendig karm 119x119cm minste størrelse for å få et godkjent rømingsvindu.

 

Minimum størrelse for 2-ramsvindu uten rømningspost blir bxh: 117 x 112cm.

 

Vinduer som er mindre enn dette kan vi montere en post, som kan løsnes ved å åpne en skåte. Når skåten er åpnet, kan posten dyttes ut slik at åpningen blir doblet.

 

 

 

Vindu som rømningsvei

Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 150cm i åpen stilling til sammen. Bredden skal være minst 50cm, og høyden minst 60cm.

 

Avstanden fra gulv til underkant av vindusåpningen må være maksimalt 1,0 meter med mindre det er truffet tiltak for å lette rømning. Rømningsvinduet må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy, og må være hengslet slik at det er lett å komme ut av vinduet.

 

Mer info fra Direktoratet for byggkvalitet her >>